miércoles, 17 de mayo de 2017

As simulacións prehistóricas en Realidade virtual

Os xogos de simulación histórica esixen xogadores que dominen datos xeográficos, manexen con fluidez conceptos históricos e comprendan as relacións entre sistemas xeográficos, políticos, económicos e históricos.

 A creación destes ambientes inmersivos é unha gran oportunidade para que os alumnos e alumnas viaxen no tempo e coñezan como vivían naquela época. Doutra banda están utilizando de modo activo a tecnoloxía e si ademais lles indicamos que programen os distintos espazos para que sexan animados estaremos conseguindo un 2×1.

Para crear unha simulación prehistórica é necesario usar a técnica do modelado 3D. Grazas a diferentes bloques flexibles que existen na plataforma podemos conseguir unha palloza cun acabado moi realista. Despois será  preciso engadirlle interactividade, música de fondo, narración... 

Neste momento estamos neste punto asique esperamos pronto poder compartir algunha das simulacións creadas na clase.A Recompensa final pode ser, ou non, a visualización coas lentes de RV. Aínda que para eles xa é un premio poder mergullarse na historia dun modo tan creativo.


Aqui tedes unha mostra dun poboado castrexo. Queredes unha visita ao pasado?Como facer un Escape Room virtual paso a paso

Un Escape Room é un xogo onde un personaxe principal ten que ir resolvendo enigmas e misterios para conseguir escapar dunha ou varias habitacións.

Usando a plataforma Cospaces creei unha versión do xogo de escapismo de moda. É unha versión sinxela, así que non esperedes grandes marabillas. A idea é que a partir do modelo creado polo profesor os alumnos fagan os seus propios xogos e historias animadas en CoSpaces

A plataforma CoSpaces ofrécenos un espazo para desenvolver a nosa imaxinación e creatividade. É unha plataforma gratuita na que podemos crear todo o que queremos en 3D. Construír historias animadas, crear xogos, deseñar e visitar museos virtuales,?A imaxinación e a creatividade é o noso límite.

CoSpaces permítenos non só crear fácilmente espazos inmersivos senón que tamén mergullarnos neles en 360 ° en calquera pantalla ou en modo RV no dispositivo móbil.

CoSpaces agregou a habilidade de codificar en javascript e, máis recientemente, introduciron a programación con Blocky, un editor de programación gráfica baseado na web. Agora podemos arrastrar bloques a un escritorio e configurar un script. Ao activar o obxecto poderemos ver o código en acción. 

Alumnado ao que se dirixe: alumnos e alumnas de 4º de primaria

Áreas que se traballan: Sociais, Linguas e Expresión plástica.

Agrupamientos: Os alumnos traballarán en parellas para realizar o proxecto. Haberá sesións de gran grupo para presentar o reto e analizar os resultados.

Tempo dedicado: 6 sesións. A primeira de presentación do proxecto é un  barullo de ideas para decidir cal será o punto de partida de cada parella. As sesións 2,3,4 e 5 serán para crear a historia e a última sesión de exposición de resultados e avaliación por medio dun formulario.

Rúbrica: compartirase ao comezo para que cada parella saiba que calidades debe ter a súa historia para recibir unha nota ou outra. 

Argumento: calquera xogo ten detrás unha historia e este que vos mostro, tamén. Trátase dunha historia que para resolvela hai que pasar determinadas probas. Os protagonistas chegan a unha casa co propósito de celebrar unha festa pero o que atopan é unha habitación pechada baixo sete chaves e na que un pergamino colgado na parede dálles a benvida e as instrucións básicas. A partir de aí o espectador terá que axudar ao grupo a resolver os retos e conseguir as chaves que abrirán a porta.

A narración digital está creada en lingua galega xa que está pensada para usar en clase e reforzar contidos apresos relacionados coas áreas antes citadas.

Consta de 12 espazos que vos mostro a continuación para que non vos perdades detalle.
 1. Presentación dos personaxes
 2. Chegada ao interior. Lectura do pergamino. Presentación do primeiro reto
 3. Pantalla á que redirige si a resposta é incorrecta
 4. Pantalla á que redirige si a resposta é correcta
 5. Reto 2

 1. Pantalla á que redirige se a resposta é incorrecta
 2. Pantalla á que redirige se a resposta é correcta
 3. Reto 3
 4. Pantalla á que redirige se a resposta é incorrecta
 5. Pantalla á que redirige se a resposta é correcta
 1. Recompensa. Consecución das tres chaves. Decisión final
 2. Reto superado

Para ver o proxecto podes descargar a aplicación CoSpaces 

e presionar no  seguinte link.Se queres vivir unha experiencia inmersiva usa unhas gafas de Realidade Virtual